Quan hệ tình dục với người khuyết tật có thể trông không giống hoặc không có cảm giác giống như tình dục của người có sức khỏe tốt nhưng điều đó không có nghĩa là hoạt động tình dục sẽ ít thú vị hơn, bạn chỉ cần sáng tạo.
Bạo lực tình dục luôn là một trong những vấn đề nóng của xã hội, trong đó không ít nạn nhân là người khuyết tật.

Category:

XNXX