Chia sẽ để giúp website tồn tại. Xin cảm ơn!
Hồi giáo trùm đầu che mặt địt chùa hijab

Từ hijab có nghĩa là “màn che” hoặc “che giấu, che khuất” trong tiếng Ả Rập. Hijab cũng có thể đề cập đến quy tắc ăn mặc của đạo Hồi, trong trường hợp nó truyền đạt mức độ khiêm tốn được thể hiện bởi một phụ nữ Hồi giáo. Theo truyền thống Hồi giáo, phụ nữ đeo khăn quàng cổ (khăn trùm đầu), để che tóc và điều chỉnh khuôn mặt như một hình thức khiêm tốn khi có sự hiện diện của những người đàn ông không phải là họ hàng gần. Tùy thuộc vào quốc gia và sự ảnh hưởng Hồi giáo của khu vực, việc đội khăn trùm đầu và quần áo rộng này còn được gọi là hijab (khăn trùm đầu) có thể được thực thi một cách hợp pháp hoặc được coi là sự lựa chọn của phụ nữ.

Website chỉ phục vụ cho người trên 69 tuổi xem và thư giãn. Vui lòng xem phim đúng lúc, đúng giờ và giữ sức khỏe để mai xem tiếp. NGHIÊM CẤM THỦ DÂM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!